Работни позиции

Учител по информатика и информационни технологии

ДЛЪЖНОСТ: Учител по информатика и информационни технологии
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 23.07.2021г.
МЯСТО НА РАБОТА: Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи - Стара Загора
01 юли, 2021 Прочетете още