26 юни - Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества

26 юни - Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества
От 1988 г. отбелязваме 26 юни като Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества. За такъв той е определен с резолюция на Общото събрание на ООН от 7 декември 1987 г. Идеята на инициативата е всички хора по света да изразят своята активна позиция и съпричастност с усилията за ограничаване разпространението на наркотиците.
26 юни - Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества
26 юни - Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества
У нас, по данни на Националния фокусен център по наркотици и наркомании към Националния център по обществено здраве и анализи, след направено проучване през 2020 г. сред общото население на страната, 9,5% от българите на възраст 15-64 г. посочват, че някога в живота си са употребявали някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (8,6%), амфетамини (2,2%), кокаин (2,0%), хашиш (1,9%), екстази (1,3%), хероин (1,0%) и метамфетамини (0,7%). За употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества съобщават 0,9% от анкетираните.

Ето някои от основните факти:
Пазарът на наркотици се възстанови успешно след пандемията от COVID-19, като задейства или ускори съществуващата динамика на трафика на целия световен пазар на наркотици. Производството на канабис се е увеличило почти четирикратно през последните две десетилетия. Процентът на подрастващите, които възприемат канабиса като вреден, е намалял с 40%. Затова трябва да се работи по-тясно с младите хора и да се повиши осведомеността им относно потенциалните рискове за здравето от употребата на наркотици. Нарастващата роля на технологиите. По време на глобалната пандемия от COVID-19 технологичните иновации спомогнаха за разработването на нови начини за лечение на хора с проблемна употреба на наркотици, както и за увеличаване обхвата на здравните специалисти.

Наблюдава се нарастване на броя на хората, които употребяват наркотици. Те и хората с проблемна употреба на наркотици са особено уязвими към ефектите на COVID-19. Трябва да им се осигури нужната подкрепа по време на възстановяването от COVID-19. Цвети Бонева от 9б клас изготви презентация по темата за наркотиците и се опита да обясни защо трябва да бъде спряна употребата им.
26 юни - Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества
26 юни - Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества