Енергия на мечтите през очите на природата

Енергия на мечтите през очите на природата
От 02 – 05.06.2022г. във Варна се проведе 50-та юбилейна Национална конференция по въпросите на обучение по физика на тема:“Климатичните промени и образованието по физика“.Под патронажа е на министъра на образованието и науката – акад. Николай Денков.
Енергия на мечтите през очите на природата
Енергия на мечтите през очите на природата
В рамката на конференция се проведе и традиционната Младежка научна сесия за ученици и студенти на тема „Физика, околна среда и климатични промени“, показващи връзката на физиката с образованието за околната среда.
Нашата гимназия участва в онлайн режим в НАОП „Николай Коперник“ 8 ученици, представящи 2 обобщени проекта.
Първият проект обединява шест презентации в обща тема: „Екологични катастрофи по света“ презентирана от Елена Станчева от 9 клас. Участваха и: Камелия Колева 8 клас и представителите от 9 клас Виктор Василев, Тодор Господинов, Стилиян Томов и Жаклин Желева. Вторият проект на тема:„Космичечески отпадъци и енергия“се представи от Иван Канев и Божидар Канев.
Всеки от участниците доказа знания и упорит труд. Достойно и отговорно представи гимназията. Така всички участници на конференцията чуха за най-новата IT гимназия в Стара Загора, защото даваме най-доброто на нашите ученици - стабилно образование и гарантирана реализация осъществими и чрез участието им и в други младежки научни конференции..
Енергия на мечтите през очите на природата
Енергия на мечтите през очите на природата