Кампания "Разноликият интернет или как да избегнем опасностите в мрежата" 2021

Кампания "Разноликият интернет или как да избегнем опасностите в мрежата" 2021
Международният ден за безопасен интернет тази година е на 9 февруари. Денят за безопасен интернет се отбелязва под мотото "Заедно за по-добър интернет" в различни институции, организации, бизнес и гражданското общество в много държави по света. През 2021 година в тази инициатива се включва и Общинският съвет по наркотични вещества - Стара Загора и Превантивно-информационният център по зависимости, спомагайки чрез нея за привличане на вниманието към безопасно и отговорно използване на интернет и мобилни устройства от децата и младежите.
Съобразно Националната стратегия за борба с наркотиците 2020-2024 година, първата за 2021 година своя кампания "Разноликият интернет или как да избегнем опасностите в мрежата" Превантивно-информационният център по зависимости насочва към информираността на родители и деца за опасностите в световната мрежа, включително и за търговията с наркотици в darknet, за рисковете за децата при използване на интернет, социални мрежи, мобилни устройства, за най-често срещаните форми на компютърни посегателства срещу деца и непълнолетни, възможностите за сигнализиране в случай на опасност, търсене на помощ и начините за предпазване.
За допълнителна информация
Място за всеки