Летни школи във фондация "Миню Балкански"

Летни школи във фондация "Миню Балкански"
Скъпи приятели,учители , родители и ученици,
На 20 януари започва кандидатстването за Школи 2023 година, провеждани в учебната база на Фондация Миню Балкански в с. Оряховица в близост до гр. Стара Загора.
Участници от всички краища на България и чужбина се събират, за да учат, да общуват заедно, да станат приятели. Социалният принос също е забележителен. При нас винаги е полезно и забавно!

Нашият стремеж е да пробудим жив интерес и жажда за научни знания, гражданско образование, култура и изкуства в децата и младежите на ученическа възраст. Изискване към участниците е да са на възраст от 10 до 18 години и да проявяват изключителни интереси и мотивация.

За да постигнем целите си сме поканили за ръководители на школите изтъкнати професори и педагози, подготвящи участници в национални и международни състезания и олимпиади като Теодосий Теодосиев, Любомир Любенов, проф. Сава Гроздев, проф. Росен Николаев, проф. Веселин Ненков, доц. Танка Милкова, доц.БойкоБнчев, Никола Каравасилев , Ирина Шаркова, Надя Кискинова, Диман Михнев, Ивайло Хартарски, Богдан Станков, Любен Личев, Виолета Найденова,а също така и архитекти, физици и информатици, астрономи, завършили престижни университети и висши училища в Европа и САЩ, работещи в световно известни фирми.

Тази година за първи път екипът на проф. Гроздев организира три нови школи: Школа за Подготовка на ученици от 4 клас за НВО по математика (от 8 – 13 април), Лятна школа "Алгоритми и криптография"(26 юни-1 юни), Лятна школа "Геометрия за ученици 7-9 клас" (3–8 юли)
Създадената миналата година- Школата по Изграждане на Лидерски умения,продължава и през лято 2023, защото лидерството и уменията за работа в екип се оказват най-ценния потенциал в човешката личност. Важно е децата да усвояват тези умения от ранна възраст, за да могат да правят сами успешни избори на всеки етап от развитието си.
Не сме забравили и учениците, които искат да усъвършенстват знанията и уменията си по френски език и английски език. Езиковите ни школи на френски език предоставят уникалната възможност да общувате и се упражнявате с преподаватели французи - известни френски педагози, журналисти, университетски преподаватели с голям опит в преподаването на чужденци. Английски език ще учите с утвърдени учители, реализирали множество световни образователни проекти. Нашите езикови школи успешно заместват скъпите летни езикови училища в чужбина.

Изкуството е важен компонент от дейността на фондацията. За това и създадохме пролетната школа за Музикална култура и изкуства.

Не забравяйте, че при нас е винаги полезно и забавно!

Издаваме сертификати за участие.
Предлагаме и стажове за учители, които желаят да се запознаят с начина на преподаване в школите. Издаваме сертификати за стаж.
Готови сме да се срещнем със съмишленици, учители, родители и ученици, за да разговаряме и да представим още по-подробно нашите дейности и цели.

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация относно нашата дейност и получаване на формуляри за кандидатстване на телефон 0889555677 или e-mail: fmb.shkoli@gmail.com

Очакваме вашите мотивационни писма.
За школите на френски и английски език мотивационното писмо е задължително на съответния език.
Яна Ковачева –Организатор „Учебни дейности“ към фондация Миню Балкански

Robotics2 Robotics1

Physics1 Physics 2

Leadership2 LeaderShip

Inf Cloud2 Inf Cloud 1

9 9

Fun Math2 Fun Math 1

12 French2

12 French1

Financial Math2 Financial Math1

Ex Physics2 Ex Physics1

English2 English1

Design Arch1 Design Arch 2

Cryptography2 Cryptography1

Comb Math2 Comb Math1

Astro2 Astro1