Vision for Revision: МОН, бизнесът, университетите и професионалните училища заедно за образованието

Vision for Revision: МОН, бизнесът, университетите и професионалните училища заедно за образованието
На 15.02.2023 г. в Министерството на образованието и науката. гр. София се проведе работна среща с представители от сектор "Информационни и комуникационни технологии" - ИТ компании, браншови организации, висши училища, експерти и представители на професионални гимназии, обучаващи професии и специалности в направление "Компютърни науки".
Vision for Revision: МОН, бизнесът, университетите и професионалните училища заедно за образованието
Събитието се организира в рамките на проект "Качество на учебното съдържание в професионалното образование и обучение", финансиран от Еразъм+. Целта беше обсъждане на системата на квалификациите, съотносимостта им с нужните умения на пазара на труда, зелените и цифровите умения, споделяне на опит и успешни практики.
Работната среща бе открита от зам. министър на образованието и науката г-жа Мария Гайдарова, която приветства ентусиазма, с който се развива професионалното образование в страната, изказа своите впечатленията от работата на колегите, както и обеща пълна подкрепа на всички, желаещи на допринесат за развитието на професионалното образование. По време на работната програма представители на постоянната комисия по професионално образование към МОН - Ваня Тивидошева, Асенка Христова, Лилия Тиркова запознаха участниците с проектите, по които работят последните няколко години, насочени към качество на професионалното образование, промените в закона на професионално образование и обучение, актуализация на системата на квалификациите, предизвикателствата и възможностите за оптимизация.
Участници в срещата бяха директорът на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец, директорът на Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“, гр. Русе, директорът на МГ „Акад. Кирил Попов“ и проф. д-р Ивайло Старибратов, представител на Факултета по математика иинформатика към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Петър Петров, учител по професионални дисциплини в Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“ и Димитър Минчев, предстаявител на Университет „Проф. д-р Асен Златаров", Технологично училище „Електронни системи", представители на Българската асоциация по информационни технологии, BASSCOM, AIBEST, Технически университет, гр. София и други.

Целите на срещата бяха да се насока за създаване на модерни програми, сътрудничество между институциите, насочени към компютърни науки, обмяна на добри практики, споделяне на опит от партньори от Европейски съюз.