Откриване на учебната 2020/2021 година

Откриване на учебната 2020/2021 година
Скъпи ученици, уважаеми родители,
Тържественото откриване на учебната 2020/2021 година ще се състои на 15.09.2020 г. от 11:00 часа край Хилендарския метох в двора на църквата "Св. Димитър".