Партньорство между IT гимназията и IX ОУ "Веселин Ханчев"

Партньорство между IT гимназията и IX ОУ "Веселин Ханчев"
Преходът от прогимназиален към гимназиален етап на образование е важен етап в живота на ученика и може да бъде предизвикателен за мнозина.
Но съществуват множество начини, по които основното училище и гимназията могат да работят заедно, за да подобрят образователния процес и да предоставят на учениците по-широк кръг от възможности, както и добра приемственост между различните образователни етапи.
Партньорство между IT гимназията и IX ОУ "Веселин Ханчев"
Ключът е да се изгради здрава връзка между двете учебни заведения и да се постигне сътрудничество между техните ученици, учители и родители.
В IT гимназията обучението е насочено към практически умения и опит, които подготвят учениците за конкретни професии, свързано с компютърните науки. Това ще им помогне да започнат работа в избраната от тях област. Училището предлага и по-голям брой възможности за кариерно развитие посредством множество специализирани програми, които могат да подготвят учениците за различни длъжности. ПГКНМА "Проф. Минко Балкански" предлага професионални контакти и учебни стажове на своите ученици, като така ги подготвя за висшите учебни заведения и за предизвикателствата, с които ще могат да се справят след като завършат училище. Учителите се съобразяват с индивидуалните нужди на гимназистите като им предоставя по-добра подкрепа и реална работа по проекти.

В IX ОУ "Веселин Ханчев" предстои работа в иновативно направление, свързано с информационните технологии - страхотна възможност за подготовка на прогимназистите за гимназиален етап в компютърна специалност.
По време на часовете по роботика и технологии в V, VI и VII клас учениците ще навлязат по иновативен и достъпен начин в света на програмирането. Учителите планират да насочат учебния процес към практическо приложение на математиката и природните науки в компютърните дисциплини. Така ще развиват логическо мислене, ще експериментират, ще се учат да решават реални проблеми и ще работят в екип по проекти. Съвместната работа между учители и ученици ще усъвършенства концепции за програмиране, проектиране на модели за решаване на сложни индустриални решения, развиване на компютърни и логически умения.
Целта е да се формират навици и качества у учениците, които да ги направят успешни и конкурентни, да им вдъхнат самочувствие и увереност, за да се изградят като способни и успешни личности, които лесно се справят с реалните предизвикателства и поставените задачи в гимназиален етап на средното образование.

Адаптирането от един етап към друг по време на училищното образование е процес, на който трябва да се обърне специално внимание. Затова ръководството на двете популярни училища в Стара Загора взеха съвместно решение да работят заедно за по-добра приемственост и подготовка на учениците, желаещи да се развиват в сферата на информационните и комуникационните технологии.
Партньорството между IX ОУ и ПГКНМА "Проф. Минко Балкански" ще бъде проявено чрез редица дейности и работа по проекти: научни изследвания, изработка на изложби, общи изяви, организиране на информационни срещи с ученици и родители, участие в съвместни забавни и социални дейности за изграждане на нови приятелства. Първото проведено събитие беше участие на гимназистите в репортаж за телевизията на основното училище на тема, свързана с роботите в училището на бъдещето и интереса на малките прогимназисти. В IT гимназията повече въпроси бяха отправени към един от учителите по програмиране - г-жа Теодора Нончева, а демонстрация за работата и програмирането на роботите извършиха учениците от IXб клас - Кристиян и Трифон. Гостите от основното училище присъстваха на ежедневни практически дейности в училището на бъдещето и станаха свидетели на сглобяване на 3D принтер от учениците. Очаровани от училищната обстановка, малките програмисти нямат търпение за своите първи часове по роботика.
Следващото събитие беше "Как се прави телезивия в училище" - гостуване на екипът от IX ОУ "Веселин Ханчев" в ТВ Стара Загора в предаването "Infozona", където младият журналист и председател на училищния съвет Грациела Митева разказа на Желязко Динев, нейния по-голям колега, колко лесно ще става обучението по програмиране посредством роботи и весели игри.