ПРОВЕРОВЪЧЕН ИЗПИТ НА СЕДМОКЛАСНИЦИ

ПРОВЕРОВЪЧЕН ИЗПИТ НА СЕДМОКЛАСНИЦИ
От февруари 2021 г. до май 2021 г. училищното настоятелство „Съвет на мъдреците“ към Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи (ПГКНМА) – Стара Загора и Фондация „Миню Балкански“ – с. Оряховица организираха безплатна дистанционна подготовка по математика за ученици от 7 клас за предстоящотно националното външно оценяване.
Предвидени и реализирани бяха 10 кръга на обучение.
Във всеки от кръговете участниците получаваха по електронна поща:
● задачи, които вече са били част от проведените досега национални външни оценявания по математика.
● Решения и коментар към задачите;
● Задачи за самостоятелна работа.
Като финална част от подготовката на седмокласниците от Стара Загора за националното външно оценяване е безплатен
ПРОВЕРОВЪЧЕН ИЗПИТ
Участниците в дистанционната подготовка ще получат на 26 май 2021 г. на посочения от тях електронен адрес тест с 26 задачи и време за работа 150 минути. (родителите или самите ученици следят продължителността на работата си) .
Ако участниците желаят да получат рецензия, заедно с решения на задачите от теста, следва да представят писмената си работа в канцеларията на ПГКНМА, ул. Ген Гурко 102, трети етаж (+359885456553) на 27 или на 28 май 2021 г. от 9:00 до 15:00 ч.
На посочения електронен адрес всеки представил писмена работа ще получи оценка (в точки) и насоки за работа до провеждането на националното външно оценяване .
За проверовъчния изпит могат да се запишат, не по-късно от 25 май, и ученици от Стара Загора и областта, които не са участвали в обучението. Достатъчно е да изпратят писмо на на електронен адрес :fmb.shkoli@gmail.com като посочат имената си, училището и града.