Родителска среща за 8 клас

Родителска среща за 8 клас
Уважаеми родители,
Имаме честта да ви поканим на родителска среща на 12.09.2022 г. /понеделник/ от 18.00 ч. в сградата на ПГКНМА "Проф. Минко Балкански" в кабинетите на класовете по специалности.