Съобщение за карантиниран клас в ПКНМА

Съобщение за карантиниран клас в ПКНМА
Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с наличие на положителни тестове за COVID-19 на ученици от VIII клас, Ви информираме следното:

Учениците от VIIIа клас са карантинирани от последния контакт със съответните ученици – 17.02.2022 г. За този период, учениците преминават в обучение от разстояние в електронна среда.
Графикът на учебните часове ще бъде извършен по следната дневна организация:

1 час: 8.00 - 8.40 ч.
2 час: 8.55 - 9.35 ч.
3 час: 9.50 - 10.30 ч.
4 час: 10.45 - 11.25 ч.
5 час: 12.00 - 12.40 ч.
6 час: 12.55 - 13.35 ч.
7 час: 13.45 - 14.25 ч.
8 час: 14.35 - 15.15 ч.

Учениците следва да възстановят присъствени учебни занятия след 7 дни.

От ръководството