Свободно място за прием в X клас за учебната 2022/2023 г.

Свободно място за прием в X клас за учебната 2022/2023 г.
Скъпи ученици,
Уважаеми родители,

Информираме Ви, че има три свободни места за прием на ученици в X клас за учебната 2022/2023 г., в паралелките по професия Приложен програмист и Системен програмист.
Справка в РУО Стара Загора

Необходимите документи за кандидатстване са:

1. Копие на свидетелството за основно образование
2. Копие на служебната бележка с резулатите от НВО в VII клас.
3. Заявление до директора за записване в X клас за учебната 2022/2023 г.
4. Справка за резултатите от обучението през учебната 2022/2023 г.

Документите се подават всеки работен ден на адрес: ул. "Стефан Сливков" № 7 от 08:30 до 16:00 ч.

Заявление