Ученик от IT гимназията участва в благородна кауза по случай Ромската нова година

Ученик от IT гимназията участва в благородна кауза по случай Ромската нова година
Трудова борса и празничен концерт на ученици и деца се проведоха днес в залата на Културния център в Стара Загора по повод Ромската нова година, известна като Василица или Банго Васил. Проявите са част от проект на община Стара Загора, който цели по-успешна интеграция на уязвимите малцинствени групи.
Ученик от IT гимназията участва в благородна кауза по случай Ромската нова година
Проектът „С грижа за всеки гражданин от уязвими групи-успешен модел за социално- икономическа интеграция в община Стара Загора“ се реализира от април миналата година. Бенефициент по него е Община Стара Загора, с партньори сдружение „Свят без граници“, училища, детски градини и две дружества. Проектът е насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността сред ромите чрез по-добро образование и реална интеграция, обясни Ваня Сотирова, ръководител на проекта.

В празничната програма се включиха деца и младежи от образователните институции, участващи в проекта. С песни и много танци те представиха колорита и традициите на общността. Ганчо Илиев, председател на Сдружение „Свят без граници“ поздрави присъстващите в залата за утрешния празник Банго Васил.

След концерта се проведе и трудова борса, организирана от Бюрото по труда в Стара Загора. Работодателите имат възможност да представят своята дейност и да обявят свободни работни места, посочи директорът на бюрото Любен Георгиев.

Проектът „С грижа за всеки гражданина от уязвими групи-успешен модел за социално- икономическа интеграция в община Стара Загора“ се финансира по Оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси“.

Иван Тенев, ученик от 10б клас, специалност Системно програмиране, беше водещ на събитието.