Учителка от Стара Загора участва в Научната сесия по повод 65 години от създаването на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна

Учителка от Стара Загора участва в Научната сесия по повод 65 години от създаването на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна
Научната сесия по повод 65 години от създаването на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия се проведе на 17 септември 2021 г. във Военния клуб в София. В програмата бяха включени презентации на представители от ИЯИЯЕ – БАН, ОИЯИ-Дубна, Физическия факултет и Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Института по електроника – БАН, които представиха различни аспекти от съвместната работа на българските учени с Обединения институт.
Шестдесет и петата годишнина беше отбелязана с редица инициативи в столицата, сред които изграждане на Зелен кът в Южния парк и откриване на Информационен център на ОИЯИ във Физическия факултет на Софийския университет, съобщи за радио Стара Загора Тонка Иванова, дългогодишен преподавател по физика в Стара Загора. Тя е единственият учител от региона, участвал във форума в София. Поканена е като една от трите български учителки, преминали курс в ОИЯИ - Дубна преди няколко години. Оттам и постоянното й сътрудничество с ИЯИЯЕ към БАН.

Опита си Тонка Иванова споделя със своите ученици. През настоящата учебна година тя е учител в ПГКНМА "Проф.Минко Балкански". Отново ще сформира Клуб по интереси "Работилница за наука", за да представи "физиката" като приложна наука, която младите да разбират и да ползват в развитието на бъдещите технологии и иновации.

За Научната сесия, участието си в нея и "откраднатото" знание и придобитите отличия разказва Тонка Иванова.

От създаването на Обединения институт до днес учени от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН участват в многобройни съвместни проекти и научно-изследователски дейности и използват много от методите и разработките на ОИЯИ. Основните научни области на сътрудничеството между двете организации са физика на елементарните частици, физика на тежките йони, физика на кондензираната материя и ядрената физика, теоретична физика, информационните технологии и други области от фундаменталните и приложните науки.

Десислава Крачолова, БНР