Акварели в Художествената галерия и рисуване сред природата

Акварели в Художествената галерия и рисуване сред природата
Учениците от 8в клас на ПГКНМА "Проф. Минко Балкански", специалност Компютърна графика, посетиха Художествената галерия в Стара Загора.
Акварели в Художествената галерия и рисуване сред природата
Акварели в Художествената галерия и рисуване сред природата
Заедно със своята преподавателка Петя Иванова те разгледаха новооткритата изложба "Натрупано време" с акварели на Васил Чакъров - ЧАК.
Освен това, вдъхновени от неговите акварели, те нарисуваха свои творчески произведения.

Малко по-късно през деня, благодарение на благосклонното слънчево време, учениците рисуваха сред природата, откривайки сезона на пленерите.
Акварели в Художествената галерия и рисуване сред природата
Акварели в Художествената галерия и рисуване сред природата