Час по рисуване в Градската художествена галерия

Час по рисуване в Градската художествена галерия
Учениците от специалност Компютърна графика присъстваха на практически урок на тема: Визуално възприемане на изкуство.
Час по рисуване в Градската художествена галерия
Час по рисуване в Градската художествена галерия
Петя Иванова, преподавател по рисуване и анимация, показа на учениците постоянната експозиция - Графика.
По време на дискусията, в която учениците участваха, успяха да обогатят знанията си на теми, свързани с композиция, техники за рисуване и други основни неща, включени с учебната програма по изучаваните дисциплини в училище.
Най-голям интерес имаха учениците към временната експозиция "Вътрешни стремежи - жената художник".
Предстоят редица практически уроци за учениците от специалност "Компютърна графика".