Европейски ден на спорта в IT гимназията 2023/2024

Европейски ден на спорта в IT гимназията 2023/2024
Европейски ден на спорта в училище (ЕДСУ) е ден, посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага на елемента на забавлението и се изпробват нови видове физическа активност и спорт, за да се повиши усещането за „принадлежност към училището“ за всеки участник.
Европейски ден на спорта в ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“ се осъществи днес 29.09. последния петък на месеца. Учениците от всички класове с ентусиазъм се включиха в разнообразни спортни игри и събития проведени под ръководството на учителите по ФВС. Освен провеждане на отборните състезания, бяха включени игри и предизвикателства. Основна цел на спортната инициатива е да повиши физическата активност на учениците от всички възрасти и да популяризира спортните занимания като средство за здравословен и пълноценен начин на живот.
Европейски ден на спорта в IT гимназията 2023/2024
Европейски ден на спорта в IT гимназията 2023/2024