Международно състезание по информатика и компютърна грамотност "Бобър"

Международно състезание по информатика и компютърна грамотност "Бобър"
В България състезанието ще се състои on-line на 7 ноември 2021 г. (неделя) от 10:00 до 13:00 часа
и се провежда за две възрастови групи: 5-7 клас и 8-9 клас.

Бобър международно състезание по информатика и компютърна грамотност
Регламент на състезанието

Състезанието "Бобър-България" е част от Международното състезание "Бобър" за ученици в областта на информатиката и компютърната грамотност.
В България състезанието се организира от Съюза на математиците в България (СМБ) и Института по математика и информатика при БАН (ИМИ - БАН). Финансовото обслужване се извършва от Аплимат ЕООД - фирма на СМБ.
През 2021 г. състезание Бобър-България се провежда за две възрастови групи: 5-7 клас и 8-9 клас.
Участието на учениците става с предварителна регистрация. Всеки учител може да бъде регистратор. Учителите, които са били регистратори в предишни години, получават e-mail с инструкции и за настоящето състезание. Учител, който не е получил такъв e-mail (проверете и папката за спам) или досега не е бил регистратор, но желае да регистрира ученици, моля да изпрати името си, името на училището и града на e-mail: keleved@gmail.com, за да получи парола за системата за регистрация и допълнителни инструкции.
За участието си всеки състезател трябва да плати такса 7 лева. Инструкция за превеждане на таксите получава учителят, който е регистратор на състезателя.
Състезанието се провежда в определен интервал от време on-line в сайта www.math.bas.bg/bbr, като всеки участник влиза в системата, използвайки предварително получени логин и парола. Състезателите могат да ползват училищни или домашни компютри или таблети.
След първоначалното влизане в системата, състезателят разполага с време от 30 минути, за да въведе своите отговори на въпросите.
Броят на въпросите е 18 и към всеки се предлагат 4 възможности за отговор.
Въпросите се задават на състезателя по реда на номерата им и не е възможно връщане към вече преминат въпрос.
За всеки верен отговор на въпрос с номер от 1 до 6, се дават по 4 точки, за верен отговор на въпрос с номер от 7 до 12 − по 5 точки и за верен отговор на въпрос с номер от 13 до 18 − по 6 точки.
За грешен отговор на въпрос се отнемат по 3 точки.
Когато състезателят остави въпрос без отговор, не се дават и не се отнемат точки за този въпрос.
Крайният резултат на състезателя се получава като към точките му се добави 54; При състезатели с равен брой точки, по-напред в класиране се поставя състезателят, който е употребил по-малко сумарно време за решаване на задачите.
В интервала на разполагаемото време от 30 минути, състезателят може да влезе отново в системата, ако е бил излязъл.

Инструкция за състезателя

Състезателят влиза в състезателната система, като ползва идентификатор и парола, дадени му от учителя, направил регистрацията.
Състезателната система ще бъде отворена от 10:00 до 13:00 часа в деня на състезанието и ще бъде достъпна от сайта www.math.bas.bg/bbr . Състезателят може да влезе в произволно избран от него момент между 10:00 и 12:30 часа.
След първоначалното влизане в системата, състезателят разполага с време от 30 минути, за да въведе своите отговори на въпросите. Не се логвайте с цел само да проверите, дали можете да се логнете, защото започва да ви тече времето от 30 минути.
Броят на въпросите е 18 и към всеки се предлагат 4 възможности за отговор.
Въпросите се задават на състезателя по реда на номерата им и не е възможно връщане към вече преминат въпрос.
За всеки верен отговор на въпрос с номер от 1 до 6, се дават по 4 точки, за верен отговор на въпрос с номер от 7 до 12 − по 5 точки и за верен отговор на въпрос с номер от 13 до 18 − по 6 точки.
За грешен отговор на въпрос се отнемат по 3 точки.
Възможно е състезателят да остави въпрос без отговор. Тогава за този въпрос не се дават и не се отнемат точки.
Крайният резултатът на състезателя се получава като към точките му се добави 54; При състезатели с равен брой точки, по-напред в класиране се поставя състезателят, който е употребил по-малко сумарно време за решаване на задачите.
Не използвайте бутоните "Back" или "Refresh" на браузера, защото тогава може да се наложи да се логнете отново.
Когато трябва да се логнете повторно (в интервала от 30 минути, с които разполагате), затворете всички прозорци на браузери и отворете браузер отново. След повторно логване ще продължите със следващия за вас въпрос, на който не сте отговорили.

Състезанието през 2020 г.