Обратно в училище от понеделник

Обратно в училище от понеделник
Уважаеми ученици,
Във връзка с проведено на 10.02.2022 г. заседание на Областния медицински съвет, Ви уведомяваме, че считано от 14.02.2022 г. за всички ученици от училищата на територията на област Стара Загора се възстановява присъствения учебен процес при спазване на условията на извънредна епидемична обстановка.