Опасностите в интернет и как да ги избегнем

Опасностите в интернет и как да ги избегнем
В четвъртък, 10.03 от 18:30 часа, Logiscool организира разговор с Доника Боримечкова за опасностите в интернет и как децата да ги избегнат. Тя ще разкаже как родителите могат да са спокойни за децата си когато те са в интернет. Също така ще посъветва как родителите да подкрепят баланса между реалния живот и дигиталните устройства на децата си. Разговорът ще бъде записан и ще имате достъп от него на страницата на Logiscool.
За Доника Боримечкова:
Доника Боримечкова е психолог, с бакалавърска степен по Предучилищна и начална училищна педагогика и магистърска степен по Психология на развитието. От 12 години развива лична практика като психолог и терапевт на деца. Преподавател в Център за професионално обучение за социални дейности. Консултант е на Националния център за безопасен интернет, групов член на Световната Асоциация по психоанализа (WAP) и Новата лаканианска школа (NLS), член на Българското общество за лаканианска психоанализа (БОЛП), както и на сдружение „Дете и пространство“.

Събитието се излъчва с партньорството на:
Национален център за безопасен интернет - НЦБИ - https://www.facebook.com/SafenetBG
Академия за родители - https://www.facebook.com/akademiaroditeli
Асоциация родители - https://www.facebook.com/AsociaciaRoditeli