Представителна изява на клуб "Дебати" в IT гимназията

Представителна изява на клуб "Дебати" в IT гимназията
В последният учебен ден участниците от клуб „Дебати“ към ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“ – гр. Стара Загора дебатираха по темата „ Телефоните трябва да се събират преди часовете“.
Утвърждаващият отбор подкрепи тезата си с аргументите, че използвайки мобилното устройство в час то пречи на учебния процес, че телефонът може да се използва за направа на осмиващи снимки или видеоклипове , използват се за средство за преписване при писмено изпитване
Представителна изява на клуб "Дебати" в IT гимназията
Представителна изява на клуб "Дебати" в IT гимназията
Отрицаващият отбор от своя страна защити тезата си с аргументите, че използването на мобилни телефони в час и съответните приложения помагат на учебния процес, защото се включват интерактивни методи, че ако телефонът не е в нас ние ще бъдем неоткриваеми за търсещите ни и че никой няма право да ни взима личните вещи.
След обобщение на речите по дебата се стигна до извода, че телефоните са добро технологично средство и могат умело да послужат в часовете, но единствено и само след позволение за употребата им и без да пречат на учебния процес.
Представителна изява на клуб "Дебати" в IT гимназията
Представителна изява на клуб "Дебати" в IT гимназията