Проект "Имането събра 11 образователни институции в НЧ „Св. Климент Охридски-1858“

Проект "Имането събра 11 образователни институции в НЧ „Св. Климент Охридски-1858“
На 2 ноември 2022 година в залата на НЧ „Св. Климент Охридски 1858“- Стара Загора се състоя първа, опознавателна срещата на участниците в проект „Имането“. Това заглавие съдържа безценното богатство, което народът ни е съхранил през вековете. Това са са обредите, обичаите, традициите, песните и приказките, танците и носиите, всичко, що е изтъкало духът български. Това имане ни е запазило през горнилото на времето. То е било нашата вяра, упора, род, гордост и самочувствие.
Проектът „Имането“ е финансиран от Национален фонд култура (НФК) при Министерство на културата по Програма за възстановяване и развитие на организациите в областта на любителското творчество.
Проект "Имането събра 11 образователни институции в НЧ „Св. Климент Охридски-1858“
Проектът започна на личен ден – 01 ноември 2022 г. и ще приключи на 30 ноември 2023-а година. Общата му стойност е 19 670 лева, от които НФК финансира 15 000 лв.

На първата работна среща присъстваха Диляна Караиванова – директор на ДГ „Светулка“ и зам. директорът Павлина Момчева; Жана Минчева – директор и учителките Мирена Динева Футеков и Таня Иванова от НУ „Димитър Благоев“, Яна Минева Божилова – зам директор от ПГЕТ „Г. С. Раковски“, инж. Стоян Колев – директор от ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров“, инж. Начо Начев – директор от ПГ по електроника „Джон Атанасов“, Златица Радева – психолог от 9-о ОУ „Веселин Ханчев“, Камелия Крумова – директор на ПГКНМА „Минко Балкански“, Йоанна Димитрова – директор на ДГ „Светлина“; Мариета Петрова – директор и Мая Найденова – учител от ППМГ „Гео Милев“. Присъстваха и журналистите Росица Ранчева от електронната медия Долап.бг, Кристина Василева от Радио Стара Загора и Димитър Бонев от ТВ Стара Загора.

Екипът на проекта е с ръководител акад. Васил Герлимов, председател на читалището; координатор е Гинка Михайлова – секретар на читалището и завеждаща културно-масова работа; счетоводител е Снежина Аврамова. От екипа на читалището са ангажирани в реализирането на проекта Пламена Каргакис, Веселин Божков, акад.Кирил Тодоров, Стоянка Славилова, Георги Кръстев, Цветан Минчев, Тройчо Банев, Иван Тодоров. Участват още обучители, специалисти, ученици, учители и родители, творци от художествените състави на читалището.

Целта на Имането е с помощта на творчески работилници /уърк шоп/ ,да се изследват, изучат, усвоят и популяризират празниците и обичаите от националната празнично-обредна система, с песните, с танците, изграждащи ритуалите и обичаите за Коледа, Баба Марта, Заговезни, Лазаровден, Великден, Гергьовден и Еньовден; Към уърк шопа ще се организират и работилници за изработване на реквизити за празника – сурвакници, мартеници и стрели, украси на калпаци и китки, венци и пр.

Дейностите на уърк шоп-а ще провокират в участниците интерес към творческия процес и любителското творчество и определени специфики от старозагорския регион;
Проектът ще открие дарования и ще предложи сцена за изявата им и възможност за развитието им;

С цялостната си учебна и забавна дейност проектът ще се стреми участниците да усвоят умения и знания за празниците, да заиграят танца и да запеят песента към него. Заедно с това чрез тези занимания , ще се преодолеят проблемите, създадени от двегодишната пандемия и да се попълнят любителските състави с нови участници.

Бенефициенти на проекта са над 600 деца от детски градини „Светулка“ и „Светлина“ и НУ „Димитър Благоев“, учениците от СУ „Иван Вазов“, ПГПМТ „Н. Й. Вапцаров“, ПГТКТ“Г. С. Раковски“, Търговска гимназия „Княз Симен Търновски“, ПГЕ “Джон Атанасов“, ОУ „В. Ханчев“ в партньорство с ПГКНМА“М. Балкански“, електонна медия Долап бг и ТВ Стара Загора. А към тях ще добавя и партньорството на доброволците от ППМГ „Гео Милев“ .

Очаква се за всички големи празници от календара да се проведат творчески работилници по места в детските градини и училищата, които да преминат в репетиции и да имат завършен продукт, където е възможно. Сред партньорите са част от обучителите за творческия екип, който е изграден от дългогодишни творци на Читалището.

Към проект ИМАНЕТО има мащабна съпътстваща програма за гражданско образование на младите хора, които ще се включат в обществено значими дейности за читалището, училищата и младежките общности. Екипът на доброволците е изграден от учениците на ППМГ „Гео Милев“ и ще търси съмишленици, които да работят за популяризиране дейността на проекта като самите те разработят Фесбук профила на Читалището и създадат профили в социалните мрежи Туитър и Инстаграм. Младите хора са ентусиазирани да създадат сайт на читалището като въведат базовата информация и поддържането на новинарската страница със събитията по проекта.

Проектът ще има творчески финал за Еньовден, но реално ще приключи с обобщаващ дейността календар на творческите изяви в края на годината, когато ще бъде отчетена работата на ателиетата, които през ноември 2022 г. ще започнат годината на празничния календар от начало.

Росица Ранчева