Програма "Образование с наука"

Програма "Образование с наука"
Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) стартира втори етап на научно-образователната част от изпълнение на Програма "Образование с наука", проект "Професия метеоролог и хидролог".
Програмата е финансирана от Министерството на образованието и науката и е насочена към подобряване на разбирането за значимостта на природните науки и ангажиране на интереса на учениците към тези дисциплини чрез демонстрации и работа в реална среда.
Поради извънредната епидемиологична обстановка и невъзможността да бъдат осигурени физически посещения на група ученици в НИМХ, екипът по изпълнение на програмата е разработил онлайн научно-образователна платформа, която е достъпна на интернет адрес:НИМХИ.