Проверка на знанията по математика за 6 клас

Проверка на знанията по математика за 6 клас
Уважаеми ученици,

За всички ученици, които са в 6. клас, „Съвета на мъдреците“ при ПГ по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“, ще проведе

ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА
Къде? В сградата на ПГ по КНМА , ул. Стефан Сливков“ № 7

Кога? 2 юни 2023 г., от 15:30 до 16:30 ч.

Как? Учениците ще решават тестови задачи и една задача с писане на решение.

Кой може да участва?

Всеки ученик от 6 клас, родителите на който представят в ПГ по подаде заявка Записването става като се представят в канцеларията на училището декларация за обработване на лични данни – до 21 май. Таксата за участие в проверката на знанията е 5 лева и е предназначена за закупуване на консумативи за проверката – тестове и листове за писане.

На 26 май ще се обяви графикът за проверка на знанията – имена на ученика, стая, начален час на явяване.

До 20 юни всеки ученик ще получи своя резултат от проверката, кратка рецензия и насоки за работа през лятото, задачи за самостоятелна работа през лятото.

Декларация за лични данни

Банкова сметка:
IBAN: BG07 FINV 9150 1017 5745 23
Първа Инвестиционна Банка
Училищно настоятелство „Съвет на мъдреците” при ПГКНМА "Проф. Минко Балкански", гр. Стара Загора

КАЛЕНДАР

От 11 май до 21 май – подаване на декларация за лични данни и заплащане на консумативи
26 май - получаване на графика за проверката
2 юни от 15:30 часа – проверка на знанията
20 юни - всеки родител получава резултата на детето си, кратка рецензия, задачи за самостоятелна работа през лятото