Родителска среща за 8 клас 2023/2024

Родителска среща за 8 клас 2023/2024
Уважаеми родители,
Имаме честта да ви поканим на родителска среща на 13.09.2023 г. /сряда/ от 18.00 ч. в сградата на ПГКНМА "Проф. Минко Балкански" в кабинетите на класовете по специалности.