Стара Загора възражда стара слава

Стара Загора възражда стара слава
Откриха Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи в Града под липитe.
Със заповед от 21 май 2020 г. министърът на образованието и науката Красимир Вълчев даде съгласие за откриване на Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи в Стара Загора. Основните видове професионална подготовка ще са за специалностите „Програмист“, „Приложен програмист“ и „Системен програмист“.

На 26 юни 2020 г. министър Вълчев одобри откриването на първите паралелки. Приемат се ученици, успешно завършили седми клас, от цялата страна. Обучението е петгодишно. През първата учебна година VIII клас е с интензивно изучаване на английски език. Останалите предмети са аналогични с тези, които се изучават в математически гимназии – български език и литература, английски език, математика, информационни технологии, философия, музика и изобразително изкуство, физическо възпитание. Това, което е различно от математическите гимназии, са часове по „Предприемачество“ и „Увод в програмирането“ с практикуване на професията.

Според етапа или степента на образование училището ще бъде професионална гимназия от VIII до XII клас включително с по 2 паралелки в клас и 3 специалности, общо 30 паралелки със 750 ученици. За учебната 2020/2021 г. приемът е за 2 паралелки в осми клас.

Предвижда се учениците, които завършват бъдещата професионална гимназия, да бъдат потенциалните студенти в новите специалности в Тракийския университет.За учениците извън областния град е осигурено общежитие.

Директор на новата професионална гимназия е Майя Найденова.

Със средства от Министерството на образованието и науката започва цялостно обновяване на сградата. Проектът предвижда освен обновяване на класните стаи още и изграждане на столова и физкултурен салон. бщежитието ще се помещава в модерни стаи. Училището ще разполага с нови кабинети и компютърни зали в училищния корпус, многофункционална лекционна зала, помещения за самоподготовка и високотехнологична лаборатория по информационни технологии. В дворното пространство се предвиждат многообразни възможности за спорт с нови игрища по волейбол, тенис, футбол и фитнес площадка. Нови алеи, зеленина и беседки ще предразполагат учениците към занятия на открито и отдих в свободното време. Намеренията са до началото на новата учебна година сградата да е готова.

И занапред ще продължи подготовката на учениците в Академията по математика, ръководена от Любомир Любенов. Той вече е организирал „Съвет на мъдреците“ и много бивши старозагорски
(и не само) възпитаници, доказали се в различните видове математически дисциплини, са дали съгласие онлайн и на живо да работят с учениците от новата гимназия и математическата академия.

На 26 юни 2020 г. между Тракийския университет и Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи се подписа договор за съвместна работа. Преподаватели от висшето училище ще работят с учениците във втория етап от гимназиалното им образование, т.е. когато те са в XI и XII клас. Заявена е увереност, че преподаватели перманентно ще подпомагат учебния процес на гимназията.

Министърът на образованието Красимир Вълчев заяви, че симбиозата между висше училище и гимназия е успешен модел. Той е убеден, че не след дълго Стара Загора ще стане център за развитие на информационните технологии.

в. „Аз-буки“