Трети март 2021г.

Трети март 2021г.
Поздравителен адрес от г-жа Татяна Димитрова - Началник на РУО-Стара Загора