Забавни и еко проекти по английски език на коледна тема в IT гимназията

Забавни и еко проекти по английски език на коледна тема в IT гимназията
Учениците от 8А клас, с класен ръководител г-жа Гергана Колева,
изработиха три проекта по английски език на следните теми:
  • How to make your Christmas marrier (Как да си направим Коледата по-коледна);
  • Weirdest Christmas on earth (Най-странни Коледи по света);
  • How to have an eco- friendly Christmas (Как да имаме екологична Коледа).
Забавни и еко проекти по английски език на коледна тема в IT гимназията
Забавни и еко проекти по английски език на коледна тема в IT гимназията
Проектите бяха направени от три отбора. Всеки отбор се състоеше от 8
ученика, които имаха различни роли.
Ролите бяха: 
  • Student in charge (Следи за реда и дисциплината в отбора);
  • Time keeper (Следи за времето и скоростта, с която всеки отбор изготвя своя проект / Следи и уведомява отбора си за оставащото време);
  • Picture finders x2 (Търсят подходящи снимки според темата, която е възложена на съответния отбор);
  • Note taker (Търси подходяща информация в интернет според темата, която е възложена на съответния отбор);
  • Crafts person x2 (Изработват детайли за съответния проект, върху който работят);
  • Spoke person (Комуникира с отбора, като дава идеи и задава въпроси, свързани с проекта към учителя).


Изработването на всеки един от проектите отне 4 учебни часа.
Забавни и еко проекти по английски език на коледна тема в IT гимназията