Безвъзмездно ползване на достъп до електронно четими учебници по учебните предмети от VIII до XII клас с цел улесняване на обучението от разстояние в електронна среда

Безвъзмездно ползване на достъп до електронно четими учебници по учебните предмети от VIII до XII клас с цел улесняване на обучението от разстояние в електронна среда
Безвъзмездно ползване на достъп до електронно четими учебници по учебните предмети от VIII до XII клас с цел улесняване на обучението от разстояние в електронна среда
Безвъзмездно ползване на достъп до електронно четими учебници по учебните предмети от VIII до XII клас с цел улесняване на обучението от разстояние в електронна среда
Безвъзмездно ползване на достъп до електронно четими учебници по учебните предмети от VIII до XII клас с цел улесняване на обучението от разстояние в електронна среда