Благодарности и награди за сътрудничество с ММЦ - Стара Загора

Благодарности и награди за сътрудничество с ММЦ - Стара Загора
Вчера, 01.06.2022 г., на деня на детето, в Международен младежки център - Стара Загора на учениците от ПГКНМА "Проф. Минко Балкански" бяха връчени грамоти за участие в мероприятието "Алея на книгата".
Благодарности и награди за сътрудничество с ММЦ - Стара Загора
A965b8875234b8b4952ced7b1e0f4ef454f482cac8ceb035ff0d80dbb50534dc 49f36ee4ace2e318 Fd67fda5d6bfe834188581f23dd3a1a17901843e600921734aa80d586b9590bd E7bbe956239dbe72
25179bd20838b16276fc71f313ee0dbdcfab097b3bed6c357467825310d77b51 1cb1af20ac57b4ad 7747e34e60218f844ddcda6b034bc96d657f7ac08e2ea57736a6f094c2516d5d 6191eda841a4907
6001ba6b707ca0b6ab31a4f1a16514925e43f915fa1162e40b51d4e33a155713 F18b315aff7af42a 7d91de0624a7e64669bd9af61fbe45f92e80be75534774cf07d11522190e127f 519176217865ce68
5e84392a7d4640ffce89d7c9a9e5bbf92e7efc9c86b6932c7012babd7f08ee06 62015ceba045b8ef 3a0c348585e2174e20828cdf6d23e590a51bdd3e3ba2ccaee79086edd746643c 47cff6ed5dd05e12

Младежите получиха и подаръци за цялостната ангажираност към съвместната работа с институцията . "Изключително се радвам да ви поздравя на този ден и искам да ви благодаря, че сме в тясно взаимосътрудничество с вас и вашето училище от самото му създаване. Надявам се да продължаваме и в бъдеще съвместната си дейност по различни проекти!" - каза Бояна Радева от ММЦ - Стара Загора.