Честит празник на народните будители!

Честит празник на народните будители!
Ние, човеците, живеем заради утрото, заради слънцето.
Народите - също.
Нека ние, българите, не забравяме онези първите, които разпръсваха светлината - на знанието.
Да помним, че то е духовна сила, която обещава пътища!
Нека вървим по светлата диря на предтечите, оставена ни от духовни гиганти като Паисий, Софроний, Чинтулов, Славейков, Ботев...
Единственият начин да се освободим от комплексите си за национална малоценност, да опазим българската си идентичност, да дадем бъдеще на младите!...
Честит празник, будители!
Духовната нива на България още има нужда от сеячи на знание и национално самочувствие!
1nov2