Мечтата на следователя - ролеви модел от VMware в IT гимназията

Мечтата на следователя - ролеви модел от VMware в IT гимназията
Поредна инициатива "Ролеви модел в класната стая" се проведе в Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи "Проф. Минко Балкански" в началото на месец април. Силните ролеви модели са едни от най-важните фактори, които влияят върху формирането на нагласите на младите хора. Това е прекрасна възможност учениците да се запознаят с професионалисти от различни сфери и вдъхновяващи личности. През опита на ролевите модели децата и младежите се вдъхновяват, откриват нови светове и разширяват мирогледа си.
Мечтата на следователя - ролеви модел от VMware в IT гимназията
Мечтата на следователя - ролеви модел от VMware в IT гимназията
Румяна Митрева е мениджър от гр. Тетевен, който развива своя професионален път в София в различни софтуерни компании като мениджър проекти и Директор на екип Софтуерно инженерство.

Руми е завършила в Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец, а след това своето висше образование в Технически университет, гр. София, след като не е приета в академията в Симеоново, където е искала да учи за следовател.

Като представител на дамите в IT сектора, тя съумява да ръководи големи екипи и да организира огромни проекти.
Първоначално работи във фармецевтична компания, където се научава да работи на всяка позиция в йерархията на софтуерните институции.

Последната й работа във VMware е на длъжност "Мениджър Софтуерно инженерство", където ръководи малък екип, с който разработват и поддържат government services за Съединените американски щати. Софтуерът работи без достъп до интернет заради високото ниво на сигурност и се използва във военните подразделения и морските екипи.

Руми разказа на ученици и за своя личен живот, хобита, семейство и баланс между професионалните и домашните задължения.

Учениците бяха впечатлени от разказите на дамата от голямата софтуерна компания и създадоха страхотна дискусия с разнообразни въпроси за мотизацията, смяната на работните позиции и продуктите на фирмата. За тях те получиха и много награди.
Мечтата на следователя - ролеви модел от VMware в IT гимназията
Мечтата на следователя - ролеви модел от VMware в IT гимназията