Наградата на Омбудсмана на Стара Загора в конкурса за най-добро есе на тема "Моите граждански права и отговорности" спечели Елена Станчева - ученичка от VIIIа клас

Наградата на Омбудсмана на Стара Загора в конкурса за най-добро есе на тема "Моите граждански права и отговорности" спечели Елена Станчева - ученичка от VIIIа клас
Елена Станчева от VIII „а“ клас от Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи в Стара Загора е отличена за най-оригинално есе, като лично й бе връчена Грамота и награда – литература по Гражданско образование, осигурена от Фондация „Миню Балкански“.
Наградата на Омбудсмана на Стара Загора в конкурса за най-добро есе на тема "Моите граждански права и отговорности" спечели Елена Станчева - ученичка от VIIIа клас
Наградата на Омбудсмана на Стара Загора в конкурса за най-добро есе на тема "Моите граждански права и отговорности" спечели Елена Станчева - ученичка от VIIIа клас
Конкурсът премина при интерес от младежи от училищата в община Стара Загора. Изпратени бяха и есета от гр. София и гр. Лом. Комисията в състав Надежда Чакърова – омбудсман Стара Загора, Председателят на Националната мрежа на местните омбудсмани Иван Капралов и Георги Туртуриков – историк и юрист, е подготвила и грамоти за всички участници. Есето на победителя ще бъде популяризирано към младежки структури, както и към мрежата на Младите омбудсмани в България, с цел по-добро познаване на правата им в съвременното гражданско общество. Инициативата е продължение на реализираните срещи и дискусии с млади хора в дейността на обществения посредник за повишаване на правната култура.

Достойно е представянето и на останалите участници от ПГКНМА: Жаклин Желева, Калина Янева и Радост Василева
Наградата на Омбудсмана на Стара Загора в конкурса за най-добро есе на тема "Моите граждански права и отговорности" спечели Елена Станчева - ученичка от VIIIа клас
Наградата на Омбудсмана на Стара Загора в конкурса за най-добро есе на тема "Моите граждански права и отговорности" спечели Елена Станчева - ученичка от VIIIа клас