Посещение на младите програмисти в Окръжен съд

Посещение на младите програмисти в Окръжен съд
На 21.04.2023 г., ученици от Х-те класове на ПГКНМА „Проф .Минко Балкански“ посетиха Окръжен съд – Стара Загора, където обогатиха познанията си относно статута, структурата и функциите на Съдебната власт.
Посещение на младите програмисти в Окръжен съд
Посещение на младите програмисти в Окръжен съд
Посещението бе по повод организираните „Дни на отворени врати“ в институцията и получената покана от съдия Красимир Георгиев – Председател на Окръжен съд – Стара Загора. Самото събитието бе инициирано по повод 16-ти април - Денят на Конституцията и професионален празник на юриста и съдебния служител.

Възпитаниците на гимназията бяха приветствани от съдия Ива Стефанова и Ваня Иванова-Връзки с обществеността още пред самата сграда, където получиха информация за историята на създаването на съда в града ни. В последвалата обиколка на вътрешността на Съдебната палата, момичетата и момчетата се запознаха с вътрешноорганизационната дейност на съда – деловодство, регистратура, съдебни зали, правила за посещение и поведение по време на съдебно заседание.

В края на обиколката учениците бяха поканени в истинска „Съдебна зала“, където съдия Стефанова им разказа как се взима справедливо решение, каква е спецификата на работещите в Съда и им пожелаха един ден да седнат на тяхното място, а обществото да има повече вяра в съдебната система като правораздавателен орган.

“Темида не е сляпа, а справедлива“ бяха финалните думи на нашите домакини.

А накрая всеки един от учениците получи като подарък книжен вариант на Конституцията на Република България.
Посещение на младите програмисти в Окръжен съд
Посещение на младите програмисти в Окръжен съд