Съобщение - тренировка с цел проверка на техническото състояние на НСРПО

Съобщение - тренировка с цел проверка на техническото състояние на НСРПО
1. Тренировка с цел проверка на СРПО да се проведе на 01.10.2021 г. от 11:00 ч.
Съобщение - тренировка с цел проверка на техническото състояние на НСРПО
2. Задействане на системата за ранно предупреждение и попвестяване на населението в градовете Стара Загора и Гълъбово и в обектите с интегрирани Локални системи за оповестяване, с акустичния сигнал "Въздушна опасност" ще се извърши централизирано от Националния оперативен център ГДПБЗН - МВР и от Оперативен център на ПДПБЗН - Стара Загора точно в 11:00 ч., съгласно разчета за провеждане на теста на СРПО на населението на 01.10.2021 г.
3. Да се създаде нужната организация по общини за уведомяване на населението и надопускане на стресови ситуации за децата в детските градини и ясли, учениците, възрастните хора и други групи от обществото.