СЪОБЩЕНИЕ за проект „ЕРАЗЪМ+“ – 2023-1-BG01-KA122-VET-000116775

СЪОБЩЕНИЕ за проект „ЕРАЗЪМ+“ – 2023-1-BG01-KA122-VET-000116775
СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици,
Уведомяваме всички ученици от 10 клас, че нашето училище спечели проект „ЕРАЗЪМ+“ – 2023-1-BG01-KA122-VET-000116775 – „Програмисти на изкуствен интелект - технологичните магьосници на бъдещето“, с цел провеждане на производствена практика в гр. Лисабон, Португалия.

Критерии за подбор на ученици:
- Точки по АЕ.
- Точки по ПП – решаване на задачи.
- Среден успех от I срок.
- Среден успех от 9 клас.
- Наличие на санкция.

Начин на преобразуване на успех в точки - прикачена в снимки
СЪОБЩЕНИЕ за проект „ЕРАЗЪМ+“ – 2023-1-BG01-KA122-VET-000116775