В час по Игри и програмиране

В час по Игри и програмиране
Глобално състезание за изграждане за проектиране на устойчиви решения за вашите общности, които ни помагат да живеем в хармония с природата. Учениците са поканени да разгледат Целите на ООН за устойчиво развитие в Minecraft: Education с учебна програма в подкрепа на учителите.
Учениците от всички класове на гимназията създадоха по един проект на тема: Опазване на околната среда:

Purification Station - 8б клас
Nature PowerStation - 8a клас
FarmLab - 9б клас
AuroraReserve - 9a клас