Ваканция "Усмихни се и мечтай" 2022

Ваканция "Усмихни се и мечтай" 2022
Всички занимания, включени в порграмата са безплатни.
Записването за участие на деца от 8 до 18 г. е индивидуално с предварително посписана от родител Декларация за информирано съгласие, която е поместена във фейсбук страницата на МКБППМН Стара Загора.

Допълнителна информация на тел. 042/605516 от 16:00 до 17:00 часа.
Записване на място от 16:00 до 17:00 часа
Ваканция "Усмихни се и мечтай" 2022
Ваканция "Усмихни се и мечтай" 2022
 22 1
---------.png
Организатори:
 • Община Стара Загора
 • Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР - Стара Загора)
 • ЦПЛР - Кариерно приентиране (ЦПЛР - КО)
 • ЦПЛР - Астромическа обсерватория (ЦПЛР - КО)
 • Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН)
 • Център за превантивна и психолого-консултативна дейност към МКБППМН
 • Международен младежки център (ММЦ)
 • Превантивно-информационен център по зависимости (ПИЦ по зависимости)
 • Библиотека "Родина" - детски отдел
 • Регионален исторически музей
 • Младежки дом
 • Културен център за даровити деца "Проф. Петър Жеков"
Ваканция "Усмихни се и мечтай" 2022
Ваканция "Усмихни се и мечтай" 2022