Важно!!!

Важно!!!
Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап
на образование за периода от 29.10.2020 г. до 11.11.2020 г. включително.
заповед