XXXIX Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев"

XXXIX Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев"
През есента на 2022 г. за тридесет и девети път Стара Загора ще бъде домакин на Националния младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев". Конкурсът е обичан и популярен сред младите автори от страната и се е утвърдил през годините и се е утвърдил през годините като една необходимост за тяхното развитие. За много от участниците той е първо признание, първа публикация, първа стихосбирка. Националният конкурс е утвърдена школа за откриване на таланти, пространство за контакти и творчески обмен, място за раждане на нови творчески идеи. Тук младите творци се срещат с известни поети, общуват с критици и издатели, опознават се и създават нови приятелства.
Националният младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев" е наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора. Неговата цел е да открива млади поетични дарования и да подпомага творческите им изяви.

РЕГЛАМЕНТ

1. В конкурса могат да вземат участие всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години към датата на отчитане на конкурса - 28.10.2022 г. (родени след 28 октомври 1997 г.), които нямат издадена стихосбирка.
2. Конкурсът е явен. Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 поетични творби.
3. Жури
Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици и от млади автори, лауреати на Голямата награда от конкурса през изминали години.
4. Награди:
Първа награда: призът Златното яйце и издаване на самостоятелна първа стихосбирка.
Втора и трета награда: парични премии.
Присъждат се и поощрения.
5. Отчитане на резултатите:
Резултатите от XXXIX Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев" ще бъдат обявени на Гала вечер на отличените участници на 28 октовмри 2022 г. (петък).
По традиция за участниците в НМКП "Веселин Ханчев" се организира Поетическа работилница с участие на журито, която през 2022 г. ще се проведе на 29 октовмри (събота).
Конкурсната програма ще бъде изпратена на посочен от участника електронен адрес след 17 октовмри 2022 г.

Творбите на участниците се приемат до 30 септември 2022 г. на:
email: lib@rodina-bg.org
факс: 042 603 950 или с препоръчана кореспонденция на адрес: 6000 Стара Загора, бул. "Руски" 17, Библиотека "Родина".
Изпратените текстове трябва да са придружени с точно посочени: име, презиме и фамилия на участника; настоящ адрес; телефон; дата; месец; година и място на раждане.

Пътните и нощувките са за сметка на участниците. Организаторите осигуряват нощувки на префенциални цели при предварителна заявка до 25 октомври 2022 г.

Телефони за връзка, информация и заявки за хотел:
08884477915 - Красимира Лекова
0886463731 - Слава Драганова
042 630113, 042 603950 - Библиотека "Родина"
042 614863, 042 614862 - Отдел "Култура", Община Стара Загора