BGTWITTER Стипендии за талантливи деца

BGTWITTER Стипендии за талантливи деца
През декември 2021 година в българското Twitter пространство възникна идеята да се съберат пари за една или повече годишни стипендии за интелигентни деца от семейства с финансови доходи под средните. За по-малко от две седмици събрахме 19 200 лева, достатъчни за осем годишни стипендии по 2400 лева. Дариха общо 240 души.
Първоначалната идея дойде от Емил Ценов (@generalmelchett в Туитър), който е и основен администратор на проекта, но нейният успех ще бъде възможен само с участието на всички дарители. В момента в проекта са активно включени над 50 души – мениджъри, програмисти, юристи, преподаватели, хора от различни професии, но обединени от една цел – да променят България към добро чрез децата ѝ.

Набирането на нови дарения ще бъде отворено отново в края на 2022 години и ще бъде обявено на този сайт. Идеята е без ограничение във времето и стипендиите могат да бъдат отпускани всяка година.


Целева сума:

всяка годишна стипендия ще бъде на стойност от 2400 лева. Раздадените стипендии ще бъдат пропорционални на събраната сума. Например, ако се съберат 7200 лева, ще бъдат раздадени три стипендии. Ако се събере сума, по-голяма от необходимата за N брой стипендии, но недостатъчна за N+1 брой стипендии, разликата ще бъде запазена за следващата година или ще бъде добавена пропорционално към покритите вече стипендии. Това ще бъде решено с гласуване от дарителите. Например, ако бъдат събрани 5600 лева, ще бъдат дадени или две стипендии от 2400 лева и 800 лева ще останат в резерв, или две стипендии от по 2800 лева.


Дарители:

Дарител с право на глас може да бъде всеки, който има поне 10 последователя в платформата Туитър (сори, ботове!). Указването на Twitter handle при превеждането на парите е задължително условие за участие с право на гласуване. Всеки друг, дори и да не е регистриран в Туитър, може да дари каквато сума иска, но без право да гласува.


Минимална сума на участие:

от всеки дарител се очаква да допринесе за каузата с 40 лева. Тази сума гарантира един глас. Всеки може да дари каквато сума иска, но пак ще разполага с един глас. Тоест, дарилият 800 лева няма да има 20 гласа, а пак само един.


Прозрачност и отчетност:

всички събрани средства ще бъдат публично обявявани, както и сумите, дарени от индивидуалните дарители (стига те да не желаят да останат анонимни с истинските си имена). При всички положения обаче дарителите с право на глас ще бъдат обозначени с техния Twitter handle.

Приемането на парите за всички стипендии ще бъдат удостоверени с протокол от техните получатели.

Всеки дарител има право да поиска по всяко време отчет как са били похарчени събраните средства.

С дарението си всеки дарител оказва доверие на Емил Ценов @generalmelchett и другите организатори да се разпореждат с техните средства при стриктно спазване на условията, обозначени тук.


Платформа за набиране на средства:

средствата ще бъдат събирани чрез уебсайта bgtwitter.com посредством превод по банков път (препоръчително за избягване на допълнителни такси), PayPal (кредитна/дебитна карта или PayPal акаунт) или в платформата за дарения GoFundMe.


План на действие:

1 – 10 декември 2021 – решаване на административни и правни въпроси и довършване на сайта bgtwitter.com.

11 – 31 декември 2021 – набиране на средства от дарителите и влизане във връзка с потенциални партньори за разпространение на идеята.

1 – 30 януари 2022 – решение за броя отпуснати стипендии за съответните възрастови групи и темите, по които ще се кандидатства.

10 февруари – 10 април – период за кандидатстване.

11 април – 15 май 2022 – преглед на работите и решение кои 15 кандидати да бъдат поканени на видео интервю

1 – 30 юни 2022 – провеждане на видео интервютата

15 юли 2022 – обявяване на избраните кандидати

16 – 31 юли – потвърждение за истинността на документите за кандидатстване.

1 – 15 август 2022 – приключване на административните процедури и начало на стипендията.

За повече информация: BGTWITTER Стипендии