Ден на безопасност на движението по пътищата в IT гимназията

Ден на безопасност на движението по пътищата в IT гимназията
По случай 29 юни - деня, посветен на безопасността на движението по пътищата, в ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“ мед. сестра Мариана Минчева демонстрира пред учениците как да оказват долекарска помощ в случай на пътен инцидент. Целта е да се повиши информираността и чувствителността на учениците по темата за безопасността през предстоящият летен сезон.
Ден на безопасност на движението по пътищата в IT гимназията
Ден на безопасност на движението по пътищата в IT гимназията
Нашият учител по ФВС и член на Училищната комисия по БДП – г-н Тодор Цветанов пък беше подготвил предизвикателство с пътни знаци. Учениците трябваше да наредят за време частите на пъзел и да поставят на точно определено място парченцата за да получат изображение на пътните знаци. От изключително важно значение е привличане на допълнително обществено внимание към проблемите на пътната безопасност, не само на този ден, но и през цялата година. Датата е избрана и поради факта, че сега започват месеците, в които традиционно се предприемат много пътувания и когато настъпват най-голям брой тежки пътнотранспортни произшествия.
ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“ се обръща с призив към всички ученици, родители и граждани – бъдете внимателни и толерантни на пътя! Никой, никога не знае кога ще попадне в инцидент – вземете всички мерки за превенция сега, защото в следващата минута може да е късно. Шофирайте така, сякаш всяко дете на пътя е Вашето! И нека не забравяме – „На пътя животът е с предимство“!
Ден на безопасност на движението по пътищата в IT гимназията
Ден на безопасност на движението по пътищата в IT гимназията