Пети октомври 2020г - Ден на Стара Загора е обявен за неучебен ден

Пети октомври 2020г - Ден на Стара Загора е обявен за неучебен ден
Със Заповед №10-002422/28.09.2020г., на основание чл.105, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Кметът на Община Стара Загора обявява Пети октомври - Ден на Стара Загора за неучебен за учениците в училищата на територията на Община Стара Загора.
По повод честването на празника на града учениците от ПГКНМА ще се включат в събитията и дейностите, посветени на Пети октомври.

Програма 5 октомври - Ден на Стара Загора