ПГКНМА е Училище за пример на Заедно в час

ПГКНМА е Училище за пример на Заедно в час
След успешно преминаване на финалния етап на подбор екипът на ПГКНМА "Проф. Минко Балкански" е сред избраните участници за следващия випуск на програма "Училища за пример".
Впечатлени от срещата и представянето на целия екип, преподавателите от IT гимназията показват висока мотивация, целенасоченост в работата си и желание за постигане на високи резултати с фокус върху учениците.
„Училища за пример“ на „Заедно в час“ е двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи. Фокусът ѝ е върху устойчиво подобряване на лидерските и преподавателски практики, които допринасят за успеха на всички ученици в училището.
Програмата се състои от две неразделни части:

  • Курс Лидерство в училище: надгражда уменията на лидерския екип да допринася за по-задълбоченото учене на всички ученици чрез доказани от практиката и науката подходи;
  • Курс по избор на училището, свързан с различни методи на преподаване: надгражда уменията на учителите да прилагат ефективно педагогически практики в една от 4 области, спрямо конкретните нужди на училището.


Участниците в двата курса преминават през:
  • практика – всяко училище в програмата разработва и реализира цялостен проект за подобрение на училището спрямо нуждите си;
  • надграждащи обучения – участниците преминават през серия от присъствени и онлайн обучения, обединяващи дългогодишния ни опит с най-новите изследвания за ученето на възрастните;
  • подкрепа от ментор – всеки училищен екип работи с ментор, който го подкрепя в работата по училищния проект и прилагането на наученото;
  • работа в професионална общност и споделяне на опит – участниците в програмата работят заедно с колеги от други училища с разнообразен профил от цялата страна.

Обученията и подкрепата са безплатни за училищните екипи. Всички обучения са регистрирани в ИРОППКПС и участниците получават съответния брой кредити.