Родителска среща

Родителска среща
На 29.09.2020 година (вторник) ще се проведе присъствена класова родителска среща.
Час: 17.30
Място: стая №46 - VIIIа
стая №47 - VIIIб,
етаж 3, сградата на СУ "Иван Вазов".
Влизането в сградата ще се осъществи от входа, който е откъм улица "Любен Каравелов", в интервала от 17:00 до 17:25 часа.
Задължително е носенето на маска, дезинфекция на входа и спазването на дистанция.