Съобщение! Завършване на първи учебен срок онлайн

Съобщение! Завършване на първи учебен срок онлайн
Мили ученици, уважаеми учители и родители,
Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и въз основа на решение на Областния здравен щаб относно продължаване на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) чрез използване на средствата за информационните и комуникационни технологии за учениците от V до XII клас всички ученици в ПГКНМА "Проф. Минко Балкански" продължават учебния процес в условията на ОРЕС до 28.01.2022 г. При промяна на обстоятелствата, ще бъдете уведомени своевременно чрез информационните средства за комуникация.

Графикът на учебните часове:

1 час: 8.00 - 8.40 ч.
2 час: 8.50 - 9.30 ч.
3 час: 9.40- 10.20 ч.
4 час: 10.30 - 11.10 ч.
5 час: 11.30 - 12.10 ч.
6 час: 12.20 - 13.00 ч.
7 час: 13.05 - 13.45 ч.
8 час: 13.50 - 14.30 ч.

Учениците следва да възстановят присъствени учебни занятия на 07.02.2022 г..

Бъдете здрави и отговорни!