Състезание "Стара Загора търси математически таланти" в IT гимназията

Състезание "Стара Загора търси математически таланти" в IT гимназията
Уважаеми родители,
Уважаеми колеги,
Уважаеми деца,

В рамките на събитието „Стара Загора търси математически таланти“ ще проведем два състезателни кръга и за ученици от подготвителен клас до 7 клас.
В тях могат да участват всички желаещи, независимо дали са участвали в подготовката.

КАЛЕНДАР
До 30.11. 2022 г. Изпращане на електронен адрес заявка за участие + бордеро за заплатена такса по посочената по-долу банкова сметка + декларация

4 декември 2022 г. (неделя) от 10 до 14 часа

Първи кръг
ПГ по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“,
гр. Стара Загора, ул. „Стефан Сливков“ № 7.

10:00 – 10:40 ч. Състезание за 3 и 5 клас
11:10 – 11:50 ч. Състезание за 2 и 7 клас
12:10 – 12:50 ч. Състезание за 1 и 6 клас
13:10 – 13:50 ч. Състезание за 4 клас и подготвителен клас


11 декември 2022 г. (неделя) от 10 до 14 часа
ПГ по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“,
гр. Стара Загора, ул. „Стефан Сливков“ № 7.

Втори кръг
10:00 – 10:40 ч. Състезание за 3 и 5 клас
11:10 – 11:50 ч. Състезание за 2 и 7 клас
12:10 – 12:50 ч. Състезание за 1 и 6 клас
13:10 – 13:50 ч. Състезание за 4 клас и подготвителен клас

17 декември 2022 г. (събота) 12:00 – награждаване на победителите
Регионална библиотека „Захари Княжески“,
гр. Стара Загора, бул. Руски № 44

ДЕТАЙЛИ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: ПГ по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“,
гр. Стара Загора, ул. „Стефан Сливков“ № 7.

ДАТИ и ЧАСОВЕ

4 декември (неделя) и 11 декември (неделя) от 10 до 14 часа за всеки от дните
по график за класовете – началния час за всеки клас ще бъде обявен на 1 декември .

ФОРМАТ
Състезанието ще е по формата на „Будилник“ – 5 задачи за 40 минути. Сбор от точки – 10 за всеки от кръговете, 20 – в общото класиране.

КЛАСИРАНЕ

На 17 декември в Стара Загора от 12:00 ч. в Регионалната библиотека „Захари Княжески“, гр. Стара Загора, ул. „Руски“ № 44 ще се проведе церемонията по награждаване на победителите:

Награждаването ще е :
по резултатите от 4 декември – за всеки от класовете;
по резултатите от 11 декември – за всеки от класовете;
общо класиране от двата кръга – за всеки от класовете;.

Ще обявим и топ 10 на състезанието – за всеки от класовете.

НАГРАДИ

Медали в общото класиране „Лауреат на събитието Стара Загора търси математически таланти 2022“ (по класове)
Медали за класиране във всеки от кръговете (по класове)

Сертификати за всички участници

Пластика „Победител в събитието Стара Загора търси математически таланти 2022“ за първите трима в за съответното място (по класове)

Стипендии за обучение във Центъра за извънкласна работа във фондация „Миню Балкански“ и в клубовете „Математически таланти“, които стартират от януари 2023 г. в ПГ по КНМА „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора, и във фондация „Миню Балкански“, с. Оряховица.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В състезателните кръгове могат да участват ученици от 0 клас до 7 клас, които чрез родителите си, в срок до 30.11. 2022 г.

изпратят на адрес talanti_1@abv.bg и fmb.shkoli@gmail.com попълнена таблица за участие и декларация за обработване на лични данни и бордеро за извършено заплащане;
заплатят по банкова сметка такса за участие от 25 лева за участие само в един кръг и 50 лева – за участие и в два кръга по банкова сметка:
IBAN: BG07 FINV 9150 1017 5745 23 Първа Инвестиционна Банка
Училищно настоятелство „Съвет на мъдреците” при ПГКНМА "Проф. Минко Балкански", гр. Стара Загора

Основание: участие на…. име на детето в математическо състезание.

Таксата за участие може да е за сметка на училищата, общините или училищните настоятелства и други дарители, както и на родителите на децата.
Срок за заплащане – 30.11. 2022 г.

Таксата се използва за ресурсното осигуряване на състезанията.
След 30.11.2022 г. няма да се приемаме заявки, поради организационни дейности за нормалното провеждане на състезанието.

Успех!