Трето място от международния етап на Международен конкурс "Методика и информационни технологии в образованието" MITE 2021

Трето място от международния етап на Международен конкурс "Методика и информационни технологии в образованието" MITE 2021
Иван Диянов Канев от VIIIб клас на ПГКНМА гр.Стара Загора завоюва второ място от националния етап и трето място от международния етап на Международен конкурс "Методика и информационни технологии в образованието" MITE 2021!Ръководител на Иван е г-н Любомир Любенов.
Трето място от международния етап на Международен конкурс "Методика и информационни технологии в образованието" MITE 2021
Трето място от международния етап на Международен конкурс "Методика и информационни технологии в образованието" MITE 2021