Ученици от IT гимназията участваха в избора на кмет на Млада Загора

Ученици от IT гимназията участваха в избора на кмет на Млада Загора
По традиция, в навечерието на Празника на града, Младежки общински съвет, представители на старозагорските училища и жури избират градоначалник. Инициативата под липите датира от 1996 година.
Ученици от IT гимназията участваха в избора на кмет на Млада Загора
Ученици от IT гимназията участваха в избора на кмет на Млада Загора
Ден преди празника на град Стара Загора - 5 октомври, ученичката от XI клас - Йоана Попова от спортно училище "Тодор Каблешков" бе избрана за 27-ми кмет на Млада Загора. Нейни опоненти бяха представители и на ГПЧ "Ромен Ролан" и ТГ "Княз Симеон Търновски".

Кандидатите преминаха през няколко кръга, един от който беше изборът на делегираните представители от 10 старозагорски училища. Делегираните представители от 10-тите класове на ПГКНМА "Проф. Минко Балкански" - Елена Станчева, Цветелина Бонева и Жаклин Желева имаха право да отбележат в листата на кандидатите своя избор за кмет. Младите хора бяха поздравени от г-жа Иванка Сотирова, зам. кмет  "Образование, здравеопазване и социално дейности", г-жа Станимира Димитрова началник на отдел "Образование" Стара Загора, учители, родители, педагогически съветници, психолози, приятели и съученици.  

Първият кръг включваше кратко резюме и представяне на кандидатите въз основа на следните въпроси: „Кой съм аз и кои са моите три причини да искам да бъда Млад Кмет? Какви са според мен проблемите и предизвикателствата пред младите хора в нашия град? Какво конкретно бих могъл да направя аз в рамките на моя мандат? Коя  обществена кауза е най-важна за мен и бих акцентирал над нея през мандата си?”

Втори кръг бе Куиз в Kahoot  в реално време, върху 10 въпроса от неформалното и гражданското образование.

Третият кръг засегна разработване и защита на  програма  върху следния въпрос: „Каква младежка активност /инициатива, кампания, акция и др./ би инициирал и реализирал? И ако разполагаш с бюджет от 1000 лева /ако имаш нужда от пари/ как би ги разпределил, обезпечавайки своята активност?”

Йоана Попова, с много позитивизъм, оригиналност на идеите и изложението им, толерантно отношение към опоненти, публика и жури – спечели надпреварата. Здравословният начин на живот, спортът, проучване на мнението и нагласите на младите хора, бяха основните тези в нейното представяне.
Журито бе в състав:  Мирчо Стойков, Николай Колев, Виктория Димитрова, Доника Желязкова и Венцислава Николаева. След дълго разискване и предвид представянето на кандидатите и тайния вот на делегираните представители, изборът бе единодушен.
На 5 октомври членовете на Младежки общински съвет ще участват в ритуала за празника на града, а Младият кмет ще получи символично Ключа на града.
Ученици от IT гимназията участваха в избора на кмет на Млада Загора
Ученици от IT гимназията участваха в избора на кмет на Млада Загора