Учениците се връщат в клас от понеделник - 6 декември!

Учениците се връщат в клас от понеделник - 6 декември!
В понеделник се връщат всички ученици, чиито родители са подали декларации за съгласие за тестване, както и тези със зелени сертификати.
С цел осигуряване на възможно най-безопасна среда при възстановяване на присъственото обучение в училище, учениците на ПГКНМА "Проф. Минко Балкански" ще бъдат тествани с предоставен безплатно от училището неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за доказване на COVID-19, одобрен от Министерството на здравеопазването, преди започването на учебните занятия веднъж седмично.
Учениците се връщат в клас от понеделник - 6 декември!
Учениците се връщат в клас от понеделник - 6 декември!

Присъствените учебни занятия се възстановяват в понеделник 06.12.2021 г. в класната стая на съответната паралелка. изследването на учениците ще се извършва от класен ръководител и медицинското лице, коитo разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от изследване.
Изискването е 30 минути преди правенето на теста учениците да не са консумирали храна и да не са поемали течности.
Тестовете са с диагностична цел и не може да се използва като единствена основа за вземане на решение за лечение.
Всички ученици, които имат наличие на валиден документ за проболедуване, ваксиниране или наличие на антитела, няма да бъдат тествани, тъй като отговарят на изискванията за присъствено обучение при осигурена здравословна среда.

Видео - Вижте как ще се тестват учениците в училище

Във връзка с тестването се прави следната промяна на седмичното разписание:

Понеделник - за всички класове - първи час - Час на класа - 8:15 - 8:45 ч.
IX а клас - трети час - Информационни технологии
IX a клас - пети час - ЗБУТ
Останалите часове остават непроменени.

Вторник - първи час
VIII а клас - Английски език
VIII б клас - Английски език
IX а клас - Химия и ООС
IX б клас - Физика и астрономия

*
В дните на изследване на класа дневният режим се променя по следния начин:
1. Родителите, декларирали присъствено обучение на децата си след провеждане на неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19 осигуряват влизането на учениците в сградата от 7.30 ч. до 7.45 ч., като са осигурили непримaнето на храна и напитки в последния половин час преди влизането в сградата.
2. Тестването, лична хигиена, дезинфекцията и проветряването се осъществява в интервала 7:30 - 8:15 ч.
3. Началото на първи учебен час - Час на класа - 8:15 - 8:45 ч.
От втори учебен час продължителността остава непроменена - 45 минути.